Rindërtimi i jetës tuaj dhe formësimi i së ardhmes së Kosovës

Lidhjet me portalet për vende pune në Kosovë

Për të shfrytëzuar këtë portal ju duhet të regjistroheni. Pas regjistrimit, ju mund të aplikoni për vende pune, të merrni pjesë në trajnime biznesi dhe të merrni këshilla se sit ë shkruani një CV,  sit ë negocioni me punëdhënësin tuaj dhe si të keni një intervistë të suksesshme për vend pune.

Dua të punoj ju mundëson që të kërkoni vende të lira pune, si dhe shpallje, publikime dhe tenderë. Funksioni  search/kërko ju mundëson të kërkoni vende të lira pune. Më tutje, ju mund të merrni këshilla se si të shkruani një  CV.  

Kjo kompani ofron këshilla për karrierë, si dhe trajnime në fushat: ndërmjetësim pëër pune, rekrutime personale, shpallje të vendeve të punës dhe përgatitje e kandidatëve për intervista. Përveç kësaj, ajo ofron trajnime në shitje, marketing dhe përgatitje të planeve të biznesit. Idea Consulting gjithashtu ju mundëson të kërkoni vende të lira pune.

Lajmërime ju mundëson të kërkoni në "vende pune" për vende të lira pune në fusha të ndryshme, si dhe për kurse të gjuhës, kurse kompjuteri, etj.

Ky portal interneti ju mundëson të kërkoni vende të lira punë në "vende pune". Nëse nuk ka vende të lira pune në dispozicion, ai ju  mundëson që të vendosni/dërgoni shpallje për vende pune në "dërgo shpalljen".

Për shfrytëzimin e këtij portali ju duhet të regjistroni dhe të krijoni një llogari. Edhe punëkërkuesit edhe punëdhënësit ftohen të shfrytëzojnë Oferta pune për shpalljen e vendeve të lira të punës ose për të kërkuar vende pune.

Pronet është një kompani e TI-së në Prishtinë e cila shpallë vende të lira punë në fushën e TI-së dhe ofron solucione harduerë dhe softuerë , si dhe konsultime, mbështetje teknike dhe mirëmbajtje të sistemeve të TI-së.

Për shfrytëzimin e këtij portali ju duhet të regjistroni dhe të jepni një biografi të shkurtër të arsimimit tuaj dhe përvojës së punës ose aftësive profesionale/personale. Pas regjistrimit, ju do të informoheni rregullisht lidhur me vendet e lira të punës në Kosovë dhe jashtë saj.

Ky portal për vende pune ju ofron vende të l;ira pune në fushat financa dhe administratë, inxhinieri dhe ndërtimtari, marketing dhe shitje, gastronomi, programim dhe dizajnim të faqeve të internetit, si dhe vozitje dhe sigurim. 

Ky portal për vende pune ju mundëson të kërkoni vende të lira pune ose të vendosni shpalljet për vendet e punës. Vende Pune përfshinë të gjitha fushat profesionale në Kosovë dhe Shqipëri. Kompanitë mund të publikojnë vendet e lira të punës dhe gjithashtu të kërkojnë punëtorë. Të gjithë personat e interesuar duhet të regjistrohen dhe të krijojnë një llogari. Regjistrimi dhe vendosja e shpalljeve për vende të lira punë janë pa pagesë.