Rindërtimi i jetës tuaj dhe formësimi i së ardhmes së Kosovës

Vende të lira pune në Kosovë

Gjetja e një vendi pune në Kosovë që përputhet me përvojën paraprake të punës, aftësitë dhe arsimimin është një parakusht i rëndësishëm për një ri-integrim të qëndrueshëm në vendin tuaj. Kërkimet tuaja mund të lehtësohen më tutje përmes fushës "Vacancies/Vende te lira pune" të kësaj faqeje të internetit:

  • Vendet e lira të punës nëpër Kosovë shpallen rregullisht aty 
  • Zyra e projektit ReKoKO në Prishtinë mund të ndihmojë përfituesit e projektit me aplikacionet për punë dhe me kërkimet e punës
  • Lidhjet me portalet e tjera të internetit të cilat ofrojnë shërbime për kërkuesit e vendeve të punës në fusha të ndryshme profesionale nëpër Kosovë mund të qasen